Hiệu Quả / Bằng Chứng Mạnh Mẽ Hơn
redorangeyellowgray
Hiệu Quả / Bằng Chứng Yếu Hơn

Sodium chlorite

CAS: 7758-19-2

Hóa chất này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi như thế nào?

Tác Dụng Cấp Tính (Ngắn Hạn)Nguồn dữ liệu

Độc Đối Với Con Người Và Các Loài Động Vật, priority yellow
Độc Đối Với Con Người và Các Loài Động Vật – Có thể gây tử vong cho người và các động vật có vú khác khi tiếp xúc, nuốt hoặc hít phải.
Kích ứng Da, priority orange
Kích ứng Da – Có thể gây kích ứng hoặc tổn thương nặng cho da.
Kích ứng Mắt, priority yellow
Kích ứng Mắt – Có thể gây kích ứng hoặc tổn thương nặng cho mắt.

Tác Dụng Mãn Tính (Lâu Dài)Nguồn dữ liệu

Ung Thư, priority gray
Ung Thư – Có thể gây ra hoặc làm tăng nguy cơ mắc ung thư.
Rối Loạn Nội Tiết, priority orange
Rối Loạn Nội Tiết – Có thể can thiệp vào quá trình giao tiếp hoocmôn giữa các tế bào kiểm soát sự trao đổi chất trong cơ thể, phát triển, tăng trưởng, sinh sản và hành vi (hệ nội tiết).
Tác Hại Đối Với Hệ Sinh Sản, priority red
Tác Hại Đối Với Hệ Sinh Sản – Có thể phá hủy hệ thống sinh sản ở nam và nữ giới, thay đổi sự phát triển, hành vi hoặc chức năng tình dục, làm giảm khả năng sinh sản hoặc gây sảy thai.
Hư Hại Gen, priority orange
Hư Hại Gen – Có thể gây ra hoặc làm tăng tỷ lệ đột biến, tạo ra những biến đổi vật chất di truyền trong tế bào.
Các Tác Động Khác Tới Sức Khỏe, priority yellow
Các Tác Động Khác Tới Sức Khỏe – Có thể gây ra tổn thương nghiêm trọng khi tiếp xúc hoặc nuốt phải.

Nguồn dữ liệu

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Ung Thư

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • (1996) Carcinogenic potential cannot be determined
  US EPA - IRIS Carcinogens
  US Environmental Protection Agency (US EPA)
 • (1986) Group D - Not classifiable as to human carcinogenicity
  US EPA - IRIS Carcinogens
  US Environmental Protection Agency (US EPA)
 • Group 3 - Agent is not classifiable as to its carcinogenicity to humans
  IARC
  International Agency for Research on Cancer, World Health Organization (IARC)

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Rối Loạn Nội Tiết

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • Potential Endocrine Disruptor
  TEDX - Potential Endocrine Disruptors
  The Endocrine Disruption Exchange (TEDX)

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Tác Hại Đối Với Hệ Sinh Sản

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • Reproductive toxicity category 1
  GHS - New Zealand
  New Zealand Environmental Protection Authority (NZ EPA)

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Hư Hại Gen

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • H341 - Suspected of causing genetic defects [Germ cell mutagenicity - Category 2]
  GHS - Japan
  Government of Japan

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Các Tác Động Khác Tới Sức Khỏe

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • H373 - May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure [Specific target organs/systemic toxicity following repeated exposure - Category 2]
  GHS - Japan
  Government of Japan
 • H371 - May cause damage to organs [Specific target organs/systemic toxicity following single exposure - Category 2]
  GHS - Japan
  Government of Japan
 • H373 - May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure [Specific target organ toxicity - repeated exposure - Category 2]
  GHS - Australia
  Safe Work Australia
 • H335 - May cause respiratory irritation (unverified) [Specific target organ toxicity - single exposure; Respiratory tract irritation - Category 3]
  EU - Manufacturer REACH hazard submissions
  European Union / European Commission (EU EC)
 • H373 - May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure (unverified) [Specific target organ toxicity - repeated exposure - Category 2]
  EU - Manufacturer REACH hazard submissions
  European Union / European Commission (EU EC)
 • Specific target organ toxicity - repeated exposure category 2
  GHS - New Zealand
  New Zealand Environmental Protection Authority (NZ EPA)
Close

Nguy Cơ Cố HữuNguồn dữ liệu

Phản Ứng, priority orange
Phản Ứng – Có thể tự bốc cháy hoặc tự phát nổ hoặc khi tiếp xúc với nước.
Danh Sách Hạn Chế, priority gray
Danh Sách Hạn Chế – Hóa chất này nằm trong danh sách được một cơ quan có thẩm quyền ban hành, khuyến cáo rằng nên tránh sử dụng.

Nguồn dữ liệu

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Phản Ứng

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • H272 - May intensify fire; oxidizer [Oxidizing solids - Category 2]
  GHS - Korea
  Republic of Korea - National Institute of Environmental Research (NIER)
 • Class C - Oxidizing materials
  Québec CSST - WHMIS 1988
  Québec Workplace Health and Safety Commission (Commission de la santé et de la securite du travail (CSST))
 • H272 - May intensify fire; oxidizer [Oxidizing solids - Category 2]
  GHS - Japan
  Government of Japan
 • H271 - May cause fire or explosion; strong oxidiser (unverified) [Oxidizing liquids; Oxidizing solids - Category 1]
  EU - Manufacturer REACH hazard submissions
  European Union / European Commission (EU EC)
 • H272 - May intensify fire; oxidiser (unverified) [Oxidizing liquids; Oxidizing solids - Category 2 or 3]
  EU - Manufacturer REACH hazard submissions
  European Union / European Commission (EU EC)
 • Oxidising solids category 2
  GHS - New Zealand
  New Zealand Environmental Protection Authority (NZ EPA)

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Danh Sách Hạn Chế

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • Candidate Chemical List
  CA SCP - Candidate Chemicals
  California Department of Toxic Substance Control (CA DTSC)
 • Chemicals of High Concern
  MDH - Chemicals of High Concern and Priority Chemicals
  Minnesota Department of Public Health
 • Substances selected for RMOA or hazard assessment
  EU - PACT-RMOA Substances
  European Union / European Commission (EU EC)
 • Food Contact Chemicals of Concern List (FCCoCL)
  Food Contact Chemicals of Concern (FCCoCL)
  Food Packaging Forum
 • Food Contact Chemicals of Concern List (FCCoCL) - TIER 3
  Food Contact Chemicals of Concern (FCCoCL)
  Food Packaging Forum
 • Food Contact Chemicals Database Version 5.0
  Food Contact Chemicals Database (FCCdb)
  Food Packaging Forum
 • FPF Priority Substance List from FCCdb
  FPF Priority Substance List from FCCdb
  Food Packaging Forum
 • Food Packaging Forum Priority Substances List
  GreenScreen Certified Standard for Food Service Ware
  Clean Production Action (CPA)
 • TSCA Chemical Substance Inventory - Active
  TSCA Chemical Substance Inventory (Active-Inactive)
  US Environmental Protection Agency (US EPA)
Close

Hóa chất này tác động đến môi trường như thế nào?Nguồn dữ liệu

Gây Tác Hại Ngay Lập Tức Đến Hệ Sinh Thái Dưới Nước, priority orange
Gây Tác Hại Ngay Lập Tức Đến Hệ Sinh Thái Dưới Nước – Một lần phơi nhiễm cũng có thể dẫn đến tổn hại sinh học nghiêm trọng hoặc gây tử vong cho cá hoặc các sinh vật dưới nước khác.
Tác Hại Lâu Dài đối Với Hệ Sinh Thái Dưới Nước, priority orange
Tác Hại Lâu Dài đối với Hệ Sinh Thái Dưới Nước – Tiếp xúc lâu dài có thể dẫn đến tác hại không thể đảo ngược đối với cá hoặc các sinh vật dưới nước khác.

Nguồn dữ liệu

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Gây Tác Hại Ngay Lập Tức Đến Hệ Sinh Thái Dưới Nước

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • H400 - Very toxic to aquatic life [Hazardous to the aquatic environment (acute) - Category 1]
  GHS - Korea
  Republic of Korea - National Institute of Environmental Research (NIER)
 • H400 - Very toxic to aquatic life [Hazardous to the aquatic environment (acute) - Category 1]
  GHS - Japan
  Government of Japan
 • H400 - Very toxic to aquatic life (unverified) [Hazardous to the aquatic environment (acute) - Category 1]
  EU - Manufacturer REACH hazard submissions
  European Union / European Commission (EU EC)
 • Hazardous to the aquatic environment - acute category 1
  GHS - New Zealand
  New Zealand Environmental Protection Authority (NZ EPA)

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Tác Hại Lâu Dài đối với Hệ Sinh Thái Dưới Nước

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • H410 - Very toxic to aquatic life with long lasting effects [Hazardous to the aquatic environment (chronic) - Category 1]
  GHS - Japan
  Government of Japan
 • H412 - Harmful to aquatic life with long lasting effects (unverified) [Hazardous to the aquatic environment (chronic) - Category 3]
  EU - Manufacturer REACH hazard submissions
  European Union / European Commission (EU EC)
 • Hazardous to the aquatic environment - chronic category 1
  GHS - New Zealand
  New Zealand Environmental Protection Authority (NZ EPA)
Close

Hóa chất này có thể được thay thế bằng những hóa chất nào an toàn hơn?

Thông tin về các hóa chất thay thế an toàn hơn còn hạn chế và không dễ dàng truy cập hoặc liên kết với thông tin về hóa chất tại nơi làm việc. Khi chúng tôi có thông tin về các lựa chọn thay thế an toàn hơn, ChemHAT sẽ hiển thị các liên kết đến các nghiên cứu điển hình hiện có về các lựa chọn thay thế đó.