Hiệu Quả / Bằng Chứng Mạnh Mẽ Hơn
redorangeyellowgray
Hiệu Quả / Bằng Chứng Yếu Hơn

DIISODECYL PHTHALATE (DIDP) (alternate CASRN is 68515-49-1)

CAS: 26761-40-0

Hóa chất này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi như thế nào?

Tác Dụng Cấp Tính (Ngắn Hạn)Nguồn dữ liệu

Kích ứng Da, priority gray
Kích ứng Da – Có thể gây kích ứng hoặc tổn thương nặng cho da.
Kích ứng Mắt, priority gray
Kích ứng Mắt – Có thể gây kích ứng hoặc tổn thương nặng cho mắt.

Tác Dụng Mãn Tính (Lâu Dài)Nguồn dữ liệu

Dị Tật Bẩm Sinh, priority red
Dị Tật Bẩm Sinh – Có thể gây hại cho thai nhi bao gồm dị tật bẩm sinh, nhẹ cân và xuất hiện các khiếm khuyết về sinh học hoặc hành vi khi trẻ lớn lên.
Rối Loạn Nội Tiết, priority orange
Rối Loạn Nội Tiết – Có thể can thiệp vào quá trình giao tiếp hoocmôn giữa các tế bào kiểm soát sự trao đổi chất trong cơ thể, phát triển, tăng trưởng, sinh sản và hành vi (hệ nội tiết).
Tác Hại Đối Với Hệ Sinh Sản, priority yellow
Tác Hại Đối Với Hệ Sinh Sản – Có thể phá hủy hệ thống sinh sản ở nam và nữ giới, thay đổi sự phát triển, hành vi hoặc chức năng tình dục, làm giảm khả năng sinh sản hoặc gây sảy thai.
Ung Thư, priority orange
Ung Thư – Có thể gây ra hoặc làm tăng nguy cơ mắc ung thư.
Kích Hoạt Hen Suyễn , priority yellow
Kích Hoạt Hen Suyễn – Có thể dẫn đến độ nhạy cao, kết quả là kích hoạt hen suyễn, viêm mũi hoặc viêm xoang hoặc các phản ứng dị ứng khác trong hệ hô hấp với số lượng nhỏ.

Nguồn dữ liệu

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Dị Tật Bẩm Sinh

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • Developmental toxicity
  CA EPA - Prop 65
  California Environmental Protection Agency (CA EPA)
 • Clear Evidence of Adverse Effects - Developmental Toxicity
  US NIH - Reproductive & Developmental Monographs
  US Department of Health & Human Services - National Institutes of Health (US NIH)
 • Developmental toxicity - TSCA Criteria met
  US EPA - PPT Chemical Action Plans
  US Environmental Protection Agency (US EPA)

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Rối Loạn Nội Tiết

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • Category 2 - In vitro evidence of biological activity related to Endocrine Disruption
  EU - Priority Endocrine Disruptors
  European Union / European Commission (EU EC)
 • Endocrine Disruption
  ChemSec - SIN List
  ChemSec, The International Chemical Secretariat
 • Potential Endocrine Disruptor
  TEDX - Potential Endocrine Disruptors
  The Endocrine Disruption Exchange (TEDX)
 • UNEP EDCs
  UNEP EDCs
  United Nations Environment Programme (UNEP)

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Tác Hại Đối Với Hệ Sinh Sản

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • Some Evidence of no Adverse Effects - Reproductive Toxicity
  US NIH - Reproductive & Developmental Monographs
  US Department of Health & Human Services - National Institutes of Health (US NIH)
 • Reproductive effects
  US EPA - PPT Chemical Action Plans
  US Environmental Protection Agency (US EPA)
 • H361 - Suspected of damaging fertility or the unborn child [Toxic to reproduction - Category 2]
  GHS - Japan
  Government of Japan
 • Repr. 2; H361 - Suspected of damaging fertility or the unborn child (modeled)
  DK-EPA - Danish Advisory List
  Danish Environmental Protection Agency (DK-EPA)

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Ung Thư

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • Carcinogen Group 3B - Evidence of carcinogenic effects but not sufficient for classification
  MAK
  MAK Commission of Germany (Deutsche Forschungsgemeinschaft)

Phthalates (orthophthalates) » Kích Hoạt Hen Suyễn

Những tài liệu đề cập đến một nhóm các hợp chất có chứa hóa chất này:

 • Asthma - allergen, sensitizer - limited evidence
  CHE - Toxicant Database
  Collaborative on Health and the Environment (CHE)
 • Asthma - irritant - limited evidence
  CHE - Toxicant Database
  Collaborative on Health and the Environment (CHE)
 • Rhinitis – allergic - limited evidence
  CHE - Toxicant Database
  Collaborative on Health and the Environment (CHE)
Close

Nguy Cơ Cố HữuNguồn dữ liệu

Danh Sách Hạn Chế, priority gray
Danh Sách Hạn Chế – Hóa chất này nằm trong danh sách được một cơ quan có thẩm quyền ban hành, khuyến cáo rằng nên tránh sử dụng.

Nguồn dữ liệu

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Danh Sách Hạn Chế

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • EPA Chemical of Concern - Action Plan published
  US EPA - PPT Chemical Action Plans
  US Environmental Protection Agency (US EPA)
 • TSCA Work Plan chemical - Action Plan in development
  US EPA - PPT Chemical Action Plans
  US Environmental Protection Agency (US EPA)
 • Precautionary list of substances recommended for avoidance
  P&W - Precautionary List
  Perkins+Will (P+W)
 • TSCA Work Plan chemical - ongoing chemical (risk) assessment
  US EPA - PPT Chemical Action Plans
  US Environmental Protection Agency (US EPA)
 • Chemicals of high concern
  SCHF - Hazardous 100
  Safer Chemicals, Healthy Families (SCHF)
 • Priority Asthmagen to Avoid
  HBN - Priority Asthmagens
  Healthy Building Network (HBN)
 • Candidate Chemical List
  CA SCP - Candidate Chemicals
  California Department of Toxic Substance Control (CA DTSC)
 • Red List substances to avoid in Living Building Challenge V3 projects
  Living Building Challenge 3.0 - Red List of Materials & Chemicals (retiring December 31, 2024)
  International Living Future Institute (ILFI)
 • Substances selected for RMOA or hazard assessment
  EU - PACT-RMOA Substances
  European Union / European Commission (EU EC)
 • V3 2014 Substance of Concern List
  BIFMA - e3/level Annex B list of chemicals
  Business and Institutional Furniture Manufacturers Association (BIFMA)
 • Bisphenols and Phthalates
  GSPI - Six Classes Precautionary List
  Green Science Policy Institute (GSPI)
 • Some Solvents
  GSPI - Six Classes Precautionary List
  Green Science Policy Institute (GSPI)
 • Substances restricted under REACH
  EU - REACH Annex XVII non-CMRs
  European Union / European Commission (EU EC)
 • Chemicals of High Concern
  MDH - Chemicals of High Concern and Priority Chemicals
  Minnesota Department of Public Health
 • Chemicals of High Concern to Children
  WA DoE - Chemicals of High Concern to Children
  Washington State Department of Ecology (WA DOE)
 • Designated Chemical
  CA DTSC - Biomonitoring California Chemical List
  California Department of Toxic Substance Control (CA DTSC)
 • CoHC List (non SVHC)
  CPA - Chemical Footprint
  Clean Production Action (CPA)
 • Children's Products
  C2C Certified v4 Product Standard Restricted Substances List (RSL) - Effective July 1, 2022
  Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII)
 • ZDHC - MRSL v1.1 for Textiles and Synthetic Leather Processing
  ZDHC - MRSL v1.1
  Zero Discharge of Hazardous Waste Chemicals Programme
 • ZDHC - MRSL v1.1 for Natural Leather Processing
  ZDHC - MRSL v1.1
  Zero Discharge of Hazardous Waste Chemicals Programme
 • Red List substances to avoid in Living Building Challenge V3.1 projects
  Living Building Challenge 3.1 - Red List of Materials & Chemicals (retiring December 31, 2024)
  International Living Future Institute (ILFI)
 • Red List substances to avoid in Living Building Challenge V4.0 projects
  Living Building Challenge 4.0 - Red List of Materials & Chemicals - Effective April 1, 2024
  International Living Future Institute (ILFI)
 • 2019 Substance of Concern List
  BIFMA - e3/level Annex B list of chemicals
  Business and Institutional Furniture Manufacturers Association (BIFMA)
 • Tier 1 “Do Not Use Chemicals” for Everyone
  Campaign for Safe Cosmetics’ Red List of Chemicals of Concern
  Campaign for Safe Cosmetics
 • Declarable and Reference Substance Lists (DSL and RSL)
  IEC 62474 - Material Declaration for Products of and for the Electrotechnical Industry
  International Electrotechnical Commission
 • Chemicals of High Concern to Children
  Vermont Chemicals of High Concern to Children
  Vermont Environmental Health Division
 • Food Contact Chemicals Database Version 5.0
  Food Contact Chemicals Database (FCCdb)
  Food Packaging Forum
 • Food Contact Chemicals of Concern List (FCCoCL) - TIER 1
  Food Contact Chemicals of Concern (FCCoCL)
  Food Packaging Forum
 • Phthalates
  American Apparel and Footwear Association Restricted Substance List (AAFA RSL)
  American Apparel and Footwear Association
 • Target Priority Chemicals List (TPCL)
  Target Corp - Target Priority Chemicals List (TPCL)
  Target Corporation
 • ZDHC - MRSL v2.0
  ZDHC - MRSL v2.0
  Zero Discharge of Hazardous Waste Chemicals Programme
 • EDF Key chemicals of concern in food packaging and food handling equipment
  EDF Key chemicals of concern in food packaging and food handling equipment
  Environmental Defense Fund
 • FSAP Food Packaging Product Stewardship Considerations
  FSAP Food Packaging Product Stewardship Considerations
  Food Safety Alliance for Packaging (FSAP)
 • FPF Priority Substance List from FCCdb
  FPF Priority Substance List from FCCdb
  Food Packaging Forum
 • Ortho-Phthalates
  GreenScreen Certified Standard for Food Service Ware RSL
  Clean Production Action (CPA)
 • Food Packaging Forum Priority Substances List
  GreenScreen Certified Standard for Food Service Ware RSL
  Clean Production Action (CPA)
 • TSCA Commercially Active
  TSCA Chemical Substance Inventory (Active-Inactive)
  US Environmental Protection Agency (US EPA)
 • Phthalates
  AFIRM Packaging RSL
  The Apparel and Footwear International RSL Management Group (AFIRM)
 • Ortho-phthalates (Bronze List)
  GreenScreen Certified Standard for Furniture & Fabrics Bronze RSL
  Clean Production Action (CPA)
 • Ortho-phthalates (Silver-Gold)
  GreenScreen Certified Standard for Furniture & Fabrics Silver-Gold RSL
  Clean Production Action (CPA)
 • ZDHC Manufacturing Restricted Substances List (MRSL) Version 2.0
  GreenScreen Certified Standard for Furniture & Fabrics Silver-Gold RSL
  Clean Production Action (CPA)
 • ZDHC Manufacturing Restricted Substances List (MRSL) Version 2.0
  GreenScreen Certified Standard for Firefighting Foam RSL
  Clean Production Action (CPA)
 • ZDHC Manufacturing Restricted Substances List (MRSL) Version 2.0
  GreenScreen Certified Standard for Textile Chemicals RSL
  Clean Production Action (CPA)
 • GADSL Declarable Substances - Information is being collected for a non-regulatory purpose (D/FI)
  Global Automotive Declarable Substance List (GADSL)
  Global Automotive Stakeholder Group (GASG)
 • Ortho-phthalates (Silver-Gold)
  GreenScreen Certified Standard for Medical Supplies & Devices Silver-Gold RSL
  Clean Production Action (CPA)
 • ZDHC Manufacturing Restricted Substances List (MRSL) Version 2.0
  GreenScreen Certified Standard for Medical Supplies & Devices Silver-Gold RSL
  Clean Production Action (CPA)
 • GreenScreen LT-1 (based on 2018 Chemical Footprint Project)
  GreenScreen Certified Standard for Medical Supplies & Devices Silver-Gold RSL
  Clean Production Action (CPA)
 • Ortho-Phthalates (Bronze)
  GreenScreen Certified Standard for Medical Supplies & Devices Bronze RSL
  Clean Production Action (CPA)
 • Potential CHRONIC health effects (over time or long-term)
  OR OHA - High Priority Chemicals of Concern for Children's Health (HPCCCH)
  Oregon Health Authority
 • Restricted Substances in Products
  Apple Regulated Substances Specification
  Apple Inc.
 • Reportable Substances and Future Restrictions in Products
  Apple Regulated Substances Specification
  Apple Inc.
 • DSL-all
  EC - CEPA DSL
  Environment Canada & Health Canada (EC)

Phthalates (orthophthalates) » Danh Sách Hạn Chế

Những tài liệu đề cập đến một nhóm các hợp chất có chứa hóa chất này:

 • Red List substance to avoid in Living Building Challenge V2.1 projects
  Living Building Challenge 2.1 - Red List of Materials & Chemicals (retired in 2014)
  International Living Future Institute (ILFI)
 • Substance to avoid to fulfill LEED Pilot Credit 11
  USGBC - LEED Pilot Credits
  US Green Building Council (USGBC)
 • Substance to avoid to fulfill LEED Pilot Credit 54 Option 2
  USGBC - LEED Pilot Credits
  US Green Building Council (USGBC)
 • Priority Chemicals
  ME DEP - Chemicals of High Concern and Priority Chemicals
  Maine Department of Environmental Protection
 • Prospective Red List substances to avoid in Living Building Challenge projects
  Living Building Challenge 3.0 - Red List of Materials & Chemicals (retiring December 31, 2024)
  International Living Future Institute (ILFI)
 • Prohibited Chemicals
  Credo Beauty's Restricted Substance List
  Credo

Ortho-phthalates - Biomonitoring Ca » Danh Sách Hạn Chế

Những tài liệu đề cập đến một nhóm các hợp chất có chứa hóa chất này:

 • Priority Chemical
  CA DTSC - Biomonitoring California Chemical List
  California Department of Toxic Substance Control (CA DTSC)

[68515-49-1] Diisodecyl Phthalate (didp) (primary Casrn Is 26761-40-0) » Danh Sách Hạn Chế

Những tài liệu đề cập đến một nhóm các hợp chất có chứa hóa chất này:

 • Food Contact Chemicals of Concern List (FCCoCL) - TIER 2
  Food Contact Chemicals of Concern (FCCoCL)
  Food Packaging Forum
Close

Hóa chất này tác động đến môi trường như thế nào?Nguồn dữ liệu

Tác Hại Lâu Dài đối Với Hệ Sinh Thái Dưới Nước, priority yellow
Tác Hại Lâu Dài đối với Hệ Sinh Thái Dưới Nước – Tiếp xúc lâu dài có thể dẫn đến tác hại không thể đảo ngược đối với cá hoặc các sinh vật dưới nước khác.
Tích Lũy Sinh Học, priority gray
Tích Lũy Sinh Học – Tích lũy trong các sinh vật, nồng độ tăng cao khi nó di chuyển lên bậc cao hơn trong chuỗi thức ăn.
Dai Dẳng, priority gray
Dai Dẳng – Không phân hủy dễ dàng từ các quá trình tự nhiên.

Nguồn dữ liệu

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Tác Hại Lâu Dài đối với Hệ Sinh Thái Dưới Nước

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • H413 - May cause long lasting harmful effects to aquatic life [Hazardous to the aquatic environment (chronic) - Category 4]
  GHS - Japan
  Government of Japan

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Tích Lũy Sinh Học

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • Low bioaccumulation potential - TSCA Criteria met
  US EPA - PPT Chemical Action Plans
  US Environmental Protection Agency (US EPA)

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Dai Dẳng

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • Low environmental persistence - TSCA Criteria met
  US EPA - PPT Chemical Action Plans
  US Environmental Protection Agency (US EPA)
Close

Hóa chất này có thể được thay thế bằng những hóa chất nào an toàn hơn?

Thông tin về các hóa chất thay thế an toàn hơn còn hạn chế và không dễ dàng truy cập hoặc liên kết với thông tin về hóa chất tại nơi làm việc. Khi chúng tôi có thông tin về các lựa chọn thay thế an toàn hơn, ChemHAT sẽ hiển thị các liên kết đến các nghiên cứu điển hình hiện có về các lựa chọn thay thế đó.