Hiệu Quả / Bằng Chứng Mạnh Mẽ Hơn
redorangeyellowgray
Hiệu Quả / Bằng Chứng Yếu Hơn

DIPROPYLHEPTYL PHTHALATE (DPHP)

CAS: 53306-54-0

Hóa chất này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi như thế nào?

Tác Dụng Mãn Tính (Lâu Dài)Nguồn dữ liệu

Ung Thư, priority orange
Ung Thư – Có thể gây ra hoặc làm tăng nguy cơ mắc ung thư.
Kích Hoạt Hen Suyễn , priority yellow
Kích Hoạt Hen Suyễn – Có thể dẫn đến độ nhạy cao, kết quả là kích hoạt hen suyễn, viêm mũi hoặc viêm xoang hoặc các phản ứng dị ứng khác trong hệ hô hấp với số lượng nhỏ.
Tác Hại Đối Với Hệ Sinh Sản, priority gray
Tác Hại Đối Với Hệ Sinh Sản – Có thể phá hủy hệ thống sinh sản ở nam và nữ giới, thay đổi sự phát triển, hành vi hoặc chức năng tình dục, làm giảm khả năng sinh sản hoặc gây sảy thai.
Rối Loạn Nội Tiết, priority gray
Rối Loạn Nội Tiết – Có thể can thiệp vào quá trình giao tiếp hoocmôn giữa các tế bào kiểm soát sự trao đổi chất trong cơ thể, phát triển, tăng trưởng, sinh sản và hành vi (hệ nội tiết).

Nguồn dữ liệu

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Ung Thư

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • Carcinogen Group 3B - Evidence of carcinogenic effects but not sufficient for classification
  MAK
  MAK Commission of Germany (Deutsche Forschungsgemeinschaft)

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Tác Hại Đối Với Hệ Sinh Sản

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • Repr. 2; H361 - Suspected of damaging fertility or the unborn child (modeled)
  DK-EPA - Danish Advisory List
  Danish Environmental Protection Agency (DK-EPA)

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Rối Loạn Nội Tiết

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • ECHA Endocrine disruptor assessment list
  ECHA Endocrine Disruptors
  European Union / European Commission (EU EC)
 • ED List II - Substances under evaluation for endocrine disruption under an EU legislation
  Endocrine Disruptor Lists (Danish EPA)
  Danish Environmental Protection Agency (DK-EPA)

Phthalates (orthophthalates) » Kích Hoạt Hen Suyễn

Những tài liệu đề cập đến một nhóm các hợp chất có chứa hóa chất này:

 • Asthma - allergen, sensitizer - limited evidence
  CHE - Toxicant Database
  Collaborative on Health and the Environment (CHE)
 • Asthma - irritant - limited evidence
  CHE - Toxicant Database
  Collaborative on Health and the Environment (CHE)
 • Rhinitis – allergic - limited evidence
  CHE - Toxicant Database
  Collaborative on Health and the Environment (CHE)
Close

Nguy Cơ Cố HữuNguồn dữ liệu

Danh Sách Hạn Chế, priority gray
Danh Sách Hạn Chế – Hóa chất này nằm trong danh sách được một cơ quan có thẩm quyền ban hành, khuyến cáo rằng nên tránh sử dụng.

Nguồn dữ liệu

Phthalates (orthophthalates) » Danh Sách Hạn Chế

Những tài liệu đề cập đến một nhóm các hợp chất có chứa hóa chất này:

 • Red List substance to avoid in Living Building Challenge V2.1 projects
  Living Building Challenge 2.1 - Red List of Materials & Chemicals (retired in 2014)
  International Living Future Institute (ILFI)
 • Substance to avoid to fulfill LEED Pilot Credit 11
  USGBC - LEED Pilot Credits
  US Green Building Council (USGBC)
 • Precautionary list of substances recommended for avoidance
  P&W - Precautionary List
  Perkins+Will (P+W)
 • Substance to avoid to fulfill LEED Pilot Credit 54 Option 2
  USGBC - LEED Pilot Credits
  US Green Building Council (USGBC)
 • Priority Chemicals
  ME DEP - Chemicals of High Concern and Priority Chemicals
  Maine Department of Environmental Protection
 • Prospective Red List substances to avoid in Living Building Challenge projects
  Living Building Challenge 3.0 - Red List of Materials & Chemicals (retiring December 31, 2024)
  International Living Future Institute (ILFI)
 • Prohibited Chemicals
  Credo Beauty's Restricted Substance List
  Credo
 • EDF Key chemicals of concern in food packaging and food handling equipment
  EDF Key chemicals of concern in food packaging and food handling equipment
  Environmental Defense Fund

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Danh Sách Hạn Chế

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • Candidate Chemical List
  CA SCP - Candidate Chemicals
  California Department of Toxic Substance Control (CA DTSC)
 • Red List substances to avoid in Living Building Challenge V3 projects
  Living Building Challenge 3.0 - Red List of Materials & Chemicals (retiring December 31, 2024)
  International Living Future Institute (ILFI)
 • Substances selected for RMOA or hazard assessment
  EU - PACT-RMOA Substances
  European Union / European Commission (EU EC)
 • Bisphenols and Phthalates
  GSPI - Six Classes Precautionary List
  Green Science Policy Institute (GSPI)
 • Designated Chemical
  CA DTSC - Biomonitoring California Chemical List
  California Department of Toxic Substance Control (CA DTSC)
 • Red List substances to avoid in Living Building Challenge V3.1 projects
  Living Building Challenge 3.1 - Red List of Materials & Chemicals (retiring December 31, 2024)
  International Living Future Institute (ILFI)
 • Red List substances to avoid in Living Building Challenge V4.0 projects
  Living Building Challenge 4.0 - Red List of Materials & Chemicals - Effective April 1, 2024
  International Living Future Institute (ILFI)
 • Food Contact Chemicals Database Version 5.0
  Food Contact Chemicals Database (FCCdb)
  Food Packaging Forum
 • Ortho-Phthalates
  GreenScreen Certified Standard for Food Service Ware RSL
  Clean Production Action (CPA)
 • TSCA Commercially Active
  TSCA Chemical Substance Inventory (Active-Inactive)
  US Environmental Protection Agency (US EPA)
 • Ortho-phthalates (Silver-Gold)
  GreenScreen Certified Standard for Furniture & Fabrics Silver-Gold RSL
  Clean Production Action (CPA)
 • Ortho-phthalates (Silver-Gold)
  GreenScreen Certified Standard for Medical Supplies & Devices Silver-Gold RSL
  Clean Production Action (CPA)

Ortho-phthalates - Biomonitoring Ca » Danh Sách Hạn Chế

Những tài liệu đề cập đến một nhóm các hợp chất có chứa hóa chất này:

 • Priority Chemical
  CA DTSC - Biomonitoring California Chemical List
  California Department of Toxic Substance Control (CA DTSC)
Close

Hóa chất này có thể được thay thế bằng những hóa chất nào an toàn hơn?

Thông tin về các hóa chất thay thế an toàn hơn còn hạn chế và không dễ dàng truy cập hoặc liên kết với thông tin về hóa chất tại nơi làm việc. Khi chúng tôi có thông tin về các lựa chọn thay thế an toàn hơn, ChemHAT sẽ hiển thị các liên kết đến các nghiên cứu điển hình hiện có về các lựa chọn thay thế đó.